Van Schijndel Actueel

Naast het genealogisch en historisch gedeelte van deze site, zal er ook een soort familietijdschrift worden opgenomen, Van Schijndel Actueel, waarin de gebeurtenissen in de familie worden weergegeven.

Nu de kinderen in toenemende mate uitvliegen, is het moeilijk bij te houden waar iedereen zit. Daarom beginnen we met een lijst van namen, adressen en e-mailadressen, zodat iedereen op de hoogte is van eenieders verblijfplaats en desgewenst contact op kan nemen. Veranderingen in deze gegevens kunnen worden doorgegeven (graag zo spoedig mogelijk i.v.m. de actualiteit) aan de webmaster.

Verder is een verjaardagskalender opgenomen en het antwoord op de veelgestelde vraag: “Wat doet die tegenwoordig eigenlijk?”

Een vast item is natuurlijk ook het jaarlijkse biljarttoernooi.

Als je iets wilt lezen, klik dan op een van de links hiernaast.

Als je verandering door wilt geven of een bijdrage wilt leveren, mail dan je berichten (liefst met digitale of gescande foto’s in jepg o.i.d.) naar esstede@home.nl